top of page
Zoeken
  • Maniek Simonian

Wist je dat een cash-flow prognose jouw onderneming kan redden?


Wij als ondernemers maken wel eens mee dat er weinig geld op de rekening staat, waardoor wij onze lasten niet kunnen betalen. Een van de grootste bedragen die wij moeten betalen is de “af te dragen btw” per kwartaal. Wanneer wij dit bedrag overmaken lijkt het alsof er een grote last van onz schouders is afgevallen. Dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is de verzuimboete die ons te wachten staat wanneer wij niet op tijd betalen. Ik heb het hier natuurlijk ook met mijn klanten over gehad. Gek genoeg is bij één van mijn klanten de reden dat hij dan inzicht krijgt in wat hij heeft verdiend en wat hij heeft uitgegeven. Ik heb vervolgens gevraagd waarom hij daar zo over denkt.

Na zijn uitleg begreep ik hem beter. Hij maakt geen gebruik van een kasstroomoverzicht, waardoor hij niet op de hoogte is van de ontvangsten en uitgaven die plaats hebben gevonden. Gelukkig weet hij wel wat zijn opbrengsten zijn, maar helaas kan ik niet hetzelfde zeggen over de ontvangsten en uitgaven die plaatsvinden. Hieruit bleek ook gelijk dat hij geen gebruik maakt van een cash-flow prognose.

Vervolgens heb ik hem kennis laten maken met het kasstroomoverzicht en de cash-flow prognose. Daarna zijn we samen aan de slag gegaan met het maken van een kasstroomoverzicht en cash-flow prognose voor zijn bedrijf.


Kasstroomoverzicht

Bij een kasstroomoverzicht wordt er gekeken hoeveel geld er in werkelijkheid binnen is gekomen en hoeveel geld er in werkelijkheid de onderneming is uitgegaan. Dit kun je berekenen aan de hand van twee verschillende methodes:

- Directe methode; Dit is de zuivere methode, want het geeft duidelijk inzicht in de ontvangsten en uitgaven per categorie die invloed hebben op de liquide middelen van het bedrijf.

- Indirecte methode; Hierbij wordt het bedrijfsresultaat als uitgangspunt genomen. Het resultaat wordt vervolgens aangepast met de posten uit de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven. Bijvoorbeeld kosten die geen uitgaven zijn, zoals: afschrijvingskosten. Een afschrijving is de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel, en afschrijvingskosten is diezelfde waardevermindering uitgedrukt in euro’s. Je hoeft dit geld aan niemand over te maken. Hieruit concluderen wij dat het geen uitgaven zijn, maar toch moet het wel in de indirecte kasstroommethode worden opgenomen.


Cash-flow prognose

Voor de nieuwe ondernemers is het verstandig om gebruik te maken van een cash-flow prognose, omdat de startende ondernemers vaak niet genoeg over liquide middelen beschikken. Wanneer er veel omzet gemaakt wordt, denken ze gelijk Katsjing! Terwijl wij er niet bij stil staan dat een groot

deel van de omzet naar de af te dragen btw en naar de inkomstenbelasting gaat. Daarnaast krijg je ook inzicht in vrije beschikbare cash-flow. Dit bedrag kun je dan gebruiken voor eventuele nieuwe investeringen of sparen voor minder productieve tijden. Wij moeten natuurlijk niet vergeten dat het maar een prognose is en dat het niet 100% accuraat is. Er zijn natuurlijk wel methodes waarmee je er wel voor kan zorgen dat de prognose voor een groot deel samenhangt met de realiteit. Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen tijdens het maken van een cash-flow prognose.


Inkomsten

Als eerste ga je kijken naar alle inkomsten van jouw onderneming, en daarna naar de jaaromzet. Van de jaaromzet kijk je welke omzet behaald is door contante verkoop en welke door verkoop op rekening. Vervolgens maak je een optelsom van alle verkoop op rekening en alle contante verkoop. Je ontvangt het geld van contante verkoop gelijk in jouw kassa. Het geld van de verkoop op rekening krijg je niet gelijk in jouw kassa. Je moet wachten totdat je klanten jou betalen. Meestal gebruik je als leverancier een krediettermijn van 15 of 30 dagen, soms zelf meer. Helaas betaalt niet elke klant netjes op tijd. Sommige klanten betalen veel later dan de termijn die gesteld is. Daardoor is het handig om te kijken wat de gemiddelde krediettermijn is van jouw debiteuren. Dit kun je berekenen door gebruik te maken van de volgende formule: ((Gemiddelde debiteurensaldo exclusief btw/ omzet op rekening) x 365). Dankzij deze formule weet je hoeveel dagen het duurt totdat jouw klanten jou betalen. Nu alleen nog deze betalingen verdelen over een jaar op een realistische manier door gebruik te maken van de ervaring van voorgaande jaren.


Uitgaven

Als eerste maak je een overzicht van je kosten en daarnaast zet je de krediettermijn die is aangegeven door jouw leveranciers. Sommige kosten betaal je eenmalig per jaar en andere een paar keer per maand. Het is belangrijk om rekening te houden met hoge kosten. Voor sommige kosten kun je alvast sparen, bijvoorbeeld de omzetbelasting, inkomstenbelasting of het aflossen van jouw hypothecaire lening. Dankzij de ervaring van voorgaande jaren weet je ongeveer wat de bedragen zijn die je voor deze lasten moet betalen. Je kunt deze bedragen naar boven afronden en vervolgens verdelen over 12 maanden (als je één keer per jaar moet betalen) en de bedragen die hieruit komen elke maand reserveren voor de eindbetaling. Op deze manier zorg je voor een stabiele winstgevendheid van jouw bedrijf en creëer je geen liquiditeitsproblemen. Door op tijd te betalen zorg je ervoor dat er geen onnodige incassokosten in rekening worden gebracht.


Let op: Sommige kosten zijn geen uitgaven, zoals afschrijvingskosten. Ze verlagen de winst, maar het bedrag blijft wel in de onderneming. Net als de gelden die wij reserveren voor de hoge kosten die in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Wij geven het geld nog niet uit aan een leverancier, maar sparen wel om dit later uit te geven.


Investeringen en Leningen

Wanneer er een nieuwe investering of lening in aantocht is, is het van belang dat het opgenomen wordt in jouw cash-flow prognose. Doe je dit niet, dan klopt de cash-flow prognose niet meer. Bij een investering gaat er een groot bedrag uit jouw kassa en bij een lening komt er een groot bedrag in jouw kassa binnen. Het is van belang dat dit allemaal meegenomen wordt in jouw cash-flow prognose, zodat je niet je overzicht verliest van de liquiditeit van jouw onderneming.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page