top of page
Zoeken
  • Maniek Simonian

Opstellen van een jaarrekening

Is het jaar voorbij en weer tijd om de jaarrekening op te stellen? Dan is de grote vraag hoe je dat doet. Waar bewaar je het? Moet je deze deponeren bij de Kamer van Koophandel of hoeft dit niet? Dit zijn vragen waar jij als ondernemer mee te maken zou kunnen krijgen aan het einde van het boekjaar.


Boekjaar

Als eerste ga ik jullie uitleggen wat de definitie van een boekjaar is voor bedrijven. Het woord jaar zegt het al. Het heeft te maken met een tijdsbepaling van een jaar. Voor veel bedrijven loopt het jaar bijvoorbeeld van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alleen voor bedrijven die seizoensgerelateerd werk verrichten kan een boekjaar anders verlopen. In een boekjaar vinden verschillende financiële veranderingen plaats. Je gaat als bedrijf meer klanten werven, meer producten of diensten aanbieden, investeringen doen of leningen afbetalen. Kortom, de cijfers van vorig jaar zijn veranderd. Het betekent wel dat je als bedrijf moet kunnen aantonen hoe de cijfers zijn veranderd en welke invloed dit heeft op je balans en op je winst- en verliesrekening.


Jaarrekeningrecht Elke onderneming in Nederland is in het bezit van een jaarrekening, welke elk jaar opnieuw wordt opgesteld door de accountant van het bedrijf. Gelukkig hoeven niet alle bedrijven de jaarrekeningen openbaar te maken voor de rest van de wereld. Beursgenoteerde bedrijven dienen de jaarrekeningen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanwege deze handeling worden er twee jaarrekeningen gemaakt, namelijk een interne en een externe. Interne jaarrekeningen zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers. De externe jaarrekeningen mogen, met mate, mooier gemaakt worden dan het is. Door de waardering van bepaalde activa’ kan het mooier gemaakt worden dan dat het werkelijk is. Het betekent niet dat je in werkelijkheid verlies lijdt, maar aan de wereld laat weten dat je winst maakt. Hoe groter jouw bedrijf, hoe meer financiële informatie er openbaar gemaakt moet worden. Er dient rekening gehouden te worden met de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

De balans De balans is een momentopname die meestal plaatsvindt op 31 december. Dankzij de balans kun je als ondernemer in één oogopslag zien wat voor bezittingen het bedrijf heeft en hoe deze bezittingen gefinancierd worden. Verder kun je ook de winst van de onderneming zien.

De toelichting Hoe de toelichting van de balans eruit ziet heeft te maken met de omvang van het bedrijf. Kleine beursgenoteerde bedrijven zetten in de toelichting slechts hoeveel personen bij het bedrijf werkzaam zijn en de manier waarop de balans is opgesteld. Grote beursgenoteerde bedrijven daarentegen geven ook een toelichting, maar vermelden daarbij tevens de betalingen aan de directie. Veel grote beurgenoteerde bedrijven dienen zowel een jaarverslag als controleverklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel.


Winst- en verliesrekening Dankzij een winst- en verliesrekening wordt weergegeven wat de omzet van het bedrijf is en welke kosten daar tegenover staan. Onderaan een winst- en verliesrekening staat aangegeven of het bedrijf winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken, maar de grote beursgenoteerde bedrijven wel.
12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page