top of page

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Door middel van dit overzicht kan bekeken worden of het bedrijf voldoende geld bezit om alle schulden van het bedrijf na te komen.

bottom of page